Taperingstrips voorschrijven en bestellen

INFORMATION IN ENGLISH IS AVAILABLE AT:   www.taperingstrip.org

 


Vanaf september 2017 is alle informatie over voorschrijven en bestellen van taperingstrips te vinden op  

http://taperingstrip.nl/voorschrijven-en-bestellen/

 

De lijst met medicijnen waarvoor taperingstrips beschikbaar vindt u onderaan op deze webpagina

www.taperingstrip.nl is een website van het User Research Center van Universiteit van Maastricht, dat samen met Cinderella de taperingstrips heeft ontwikkeld, en dat in de toekomst de verdere ontwikkeling van en het onderzoek naar taperingstrips zal voorzetten.


 

Recept/bestelformulieren

(volledige lijst onderaan deze webpagina)