Over Cinderella

Cinderella Therapeutics is een stichting en de enige aandeelhouder van een werkmaatschappij Cinderella Therapeutics Research BV (CTR) die belast is met de ontwikkeling van stiefkind geneesmiddelen. Eventuele baten die de BV genereert worden bij het vermogen van de Stichting gevoegd. Zij kunnen uitsluitend worden aangewend voor het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting: het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen.

Door het uitsluiten van persoonlijke verrijking komen Cinderella’s activiteiten in het publieke domein terecht. Dat houdt in dat er geen fiscale of ethische belemmeringen zijn voor publieke instellingen en hun medewerkers om bij te dragen aan de ontwikkeling van Cinderella geneesmiddelen.

 

Cinderella heeft ervaring en ruimte voor nieuwe projecten.
Stuur ons uw stiefkind

 

Cinderella Therapeutics Research BV streeft ernaar zo snel mogelijk resultaat te behalen en heeft daartoe een bedrijfsmatige aanpak en organisatie. Voor de klinische studies zal in beginsel voor ieder project een werkgroep/consortium worden opgericht waarin geïnteresseerde klinische onderzoekers belangeloos samenwerken.

De middelen die Cinderella ontwikkelt worden geselecteerd op basis van hoge effectiviteit verwachting. Daardoor kan het onderzoek bij patiënten dat nodig is om die gunstige werking aan te tonen in korte tijd en met weinig patiënten plaats vinden.

Voor de behandeling van grotere aantallen patiënten nadat de waardevolle werking is vastgesteld zal het middel tegen kostprijs beschikbaar worden gesteld.

De Cinderella aanpak is een nieuwe manier om verwaarloosde en vergeten veelbelovende geneesmiddelen en behandelingen toch snel in de kliniek te krijgen en het belang van patiënten echt centraal te stellen.