Aanmelding van stiefkinderen

Cinderella is voornamelijk geïnteresseerd in middelen waarvan uit preklinisch onderzoek of op andere gronden aannemelijk is gemaakt dat ze een hoge effectiviteit zullen vertonen bij klinische toepassing. De aard en werking van die middelen dient zodanig te zijn dat de verwachting gerechtvaardigd is dat hun effectiviteit duidelijk kan worden vastgesteld in korte tijd en met een klein aantal patiënten.

De uitvinders dienen bereid te zijn om de ontwikkeling met Cinderella verder uit te voeren op basis van not-for-profit en al hun eigendomsrechten op het middel over te dragen aan Cinderella.

Voorstellen worden beoordeeld door het bestuur dat daarvoor in overleg met de indiener deskundigen raadpleegt.

U kunt ons telefonisch bereiken via 0172 685 388 of per e-mail naar: info@cinderella-tx.org


pumpkin_big