In memoriam Dick van Bekkum

Het overlijden van onze bestuursvoorzitter heeft ons zwaar getroffen. Prof. dr. Dirk W. van Bekkum 30 juli 1925 – 17 juli 2015 Dick heeft in 2009 de Stichting Cinderella Therapeutics opgericht en er vanaf het begin op inspirerende wijze leiding aan gegeven. Hij was ervan overtuigd een goede bijdrage aan de gezondheidszorg te leveren door de…

Baclofen project

12 mei 2015   Baclofen is een veelbelovend nieuw middel tegen ernstige alcoholverslaving, dat kan worden gebruikt bij de ambulante behandeling. De reguliere verslavingszorg heeft dit concept laten liggen. Hierdoor bleef deze aanpak voor een grote groep alcoholverslaafden in ons land ontoegankelijk. Cinderella heeft met adviezen en financiële steun bijgedragen aan het tot stand komen…

Medische hulpmiddelen project, eindverslag

19 december 2014        Project Medische Hulpmiddelen. Initiatiefnemer: prof.dr.ir. R.H.M. Goossens, Coördinator Healthcare Program. Head of Section Applied Ergonomics and Design, TU Delft. Jaarlijks worden door zijn studenten in samenwerking met artsen van het Leids Universitair Medisch Centrum en Erasmus Medisch Centrum Rotterdam tientallen nieuwe medisch-technische hulpmiddelen ontworpen. Slechts een gering percentage bereikt…

Foscan-project eindverslag

18 december 2014 Foscan is een zgn. fotosensitizer een middel dat gebruikt wordt voor de fotodynamische therapie van kanker in het hoofd/hals gebied die niet behandelbaar is met chirurgie en radiotherapie. Fotosensitizers worden na intraveneuze inspuiting opgenomen in het tumorweefsel dat vervolgens wordt blootgesteld aan laserlicht. Door de reactie van het licht met de fotosensitizer…

Onttrekkingsverschijnselen van antidepressiva voorkomen: het nut van taperingstrips

10 oktober 2014   ‘Onttrekkingsverschijnselen van antidepressiva voorkomen: het nut van taperingstrips’ geschreven door Peter Groot, projectleider van ons Tapering project, is verschenen in Psyfar, nascholingstijdschrift voor psychofarmacologie. © Psyfar 2014 www.psyfar.nl De oorspronkelijke versie van dit artikel verscheen in september 2014 in het tijdschrift Psyfar, (http://www.psyfar.nl/tijdschrift). Verspreiding in deze vorm door Cinderella vindt plaats…

Baclofen tegen alcoholverslaving

14 augustus 2014 Project Baclofen een veelbelovende nieuwe indicatie van een bestaand geneesmiddel, nog niet voldoende beschikbaar voor patiënten in Nederland. Vraagstelling en achtergrond Stichting voor Alcoholverslavingszorg (SA) is een stichting zonder winstoogmerk die zich wil inzetten voor alcoholverslaafden door hen therapie aan te bieden gebaseerd op het geneesmiddel Baclofen (andere geneesmiddelen niet uitsluitend) en…

Het recht op voortgezette verstrekking van het studiemedicijn na het stoppen van een klinische trial

31 juli 2014  Cinderella’s initiatief voor invoering van een overeenkomst “voortgezette verstrekking van studiemedicijn” bij klinische trials is overgenomen door Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Medisch Ethische Toetsingscommissies.   In 2011 oordeelde de voorzieningenrechter te Amsterdam dat farmaceutische bedrijven legaal niet gebonden zijn aan de verplichting tot voortgezette verstrekking van het studiemedicijn na beëindiging…

Nu 5 verschillende afbouwstrips voor paroxetine beschikbaar.

07 april 2014   Cinderella heeft op verzoek van patiënten en artsen nog 4 nieuwe afbouwstrips voor het antidepressivum paroxetine ontwikkeld. De afbouwstrips worden gebruikt om de dagelijkse dosis paroxetine geleidelijk te verminderen. De patiënt krijgt daardoor voldoende tijd om aan de steeds lagere doseringen te wennen. Dat voorkomt ontrekkingsverschijnselen, waar patiënten anders heel veel…

Eerste afbouwstrip Paroxetine beschikbaar

30 december 2013   De afbouwstrip PAROXETINE 19-0,5/28dagen is gemaakt om paroxetine vanaf 20 mg in 28 dagen heel geleidelijk af te bouwen en om onttrekkingsverschijnselen daarbij zoveel mogelijk tegen te gaan. De strip bestaat uit 28 genummerde zakjes met in ieder zakje een aantal tabletten. Het aantal tabletten en de sterkte kan per dag…

Van Winstprincipe naar Zorgbeginsel door onze voorzitter

12 december 2013 De Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) bracht op 11 december j.l. haar nieuwste Cahier uit onder de titel: De wonderlijke wereld achter medicijnen. Het Geneesmiddel.   In het cahier onder meer op pag. 74 een bijdrage Van Winstprincipe tot Zorgbeginsel van de hand van onze voorzitter Dick van Bekkum en op pag. 57 het hoofdstuk Medicijnen…

DvB 15-07-2015

Dick van Bekkum 2015