Het Bestuur

Het bestuur van de stichting Cinderella Therapeutics wordt gevormd door:

Ton-Hagenbeek Voorzitter van het bestuur is Prof. Dr. A. Hagenbeek, hemato-oncoloog en hoogleraar aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer werkzaam in de Daniël den Hoed Kliniek te Rotterdam als hoofd van het beenmergtransplantatie programma. Hij is actief in veel nationaal en internationaal onderzoek naar nieuwe medicijnen voor leukemie en lymfomen.
PietersToine
Prof. Dr. Toine Pieters
Hoogleraar in de geschiedenis van de Farmacie en algemeen directeur van het Freudenthal Instituut aan de Universiteit Utrecht
Foto-George Prof. Dr. George T. Robillard is emeritus hoogleraar te Groningen. Hij leidde de faculteit Chemie en was oprichter en directeur van het Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute in Groningen. Hij is oprichter en directeur van de stichting Biomade Technology en medeoprichter van de  spin-out bedrijven Mucosis B.V., Lanthiopharma B.V. en Nano Fibre Matrix B.V. waar ontdekkingen bij Biomade verder gecommercialiseerd worden. In het verleden werkte Prof. Robillard aan de Universiteit van Princeton en bij Bell Laboratories. Hij is sinds 1999 lid van de KNAW.
Carin Uyl - de Groot op site Prof. dr. Carin A. Uyl-de Groot studeerde Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf maart 1990 is zij werkzaam bij het Institute for Medical Technology Assessment / Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 2000 als directeur. Sinds 2005 is zij hoogleraar health technology assessment verbonden aan de Erasmus Universiteit. Haar onderzoek richt zich met name op diagnostische en therapeutische technologieën, economische studies verbonden met klinische studies, uitkomstenonderzoek, modelleren, kosten, kwaliteit van leven, beleidsvraagstukken rondom vergoedingen, richtlijnen, methodologische onderwerpen en implementatie, in het bijzonder op het gebied van kanker.

 

Jan-Visser Secretaris van het bestuur is Dr. Jan W.M. Visser.  Dr. Visser werkte als biofysicus bij TNO, in het Los Alamos National Laboratory (NM, USA), in het New York Blood Center in New York, en als Senior Vice President Scientific Research van ViaCell Inc. te Boston.