Donaties

Cinderella roept op tot bijdragen in de kosten van stiefkind Ataluren

 

Op deze site en in de media is uitvoerig verslag gegeven van onze inspanningen om het medicijn Ataluren beschikbaar te krijgen voor Brent en Esra Verhoek.
Hoewel mr Peter Burgers van Brinkhof Advocaten not for profit voor Cinderella en haar stiefkind heeft gewerkt betekent dat niet kosteloos. Cinderella heeft voor deze rechtszaak toch nog een aanzienlijk bedrag aan het advocatenkantoor moeten vergoeden.

 

Vanzelfsprekend hebben we ons in eerste instantie tot de patiëntenverenigingen Duchenne Paren Project Nederland-DPPN en de Vereniging Spierziekten Nederland-VSN gewend met het verzoek om deze kosten met ons te delen. Dat bleek echter niet mogelijk. De VSN is geen fondsenwervende organisatie en is zelf geheel afhankelijk van subsidies en giften en het paste niet in de doelstellingen van de PPDN.
Ons beleid is onze sympathisanten pas om financiële steun te vragen als er zicht is op hoeveel en voor welke post we geld nodig hebben.

 

In dit geval gaat het om in totaal € 30.000.

Wij zullen regelmatig op deze plaats melden hoeveel dit bedrag is verminderd dank zij de donaties voor dit speciale stiefkind. We willen de namen van de gevers er graag bij vermelden omdat Cinderella transparantie voorstaat. Als u dat niet op prijs stelt, krijgt uw bijdrage de label “anoniem”

 

Dank zij de ANBI status van de Stichting Cinderella Therapeutics is uw schenking aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Gelieve uw bijdrage over te maken op bankrekening nummer 1552.74.856 ten name van Stichting Cinderella Therapeutics onder vermelding van “ataluren” en óf uw naam óf de mededeling “anonieme gift”.

Donaties

Cinderella Therapeutics heeft ANBI status, waardoor uw gift voor de belasting aftrekbaar is.
Voor grote donaties graag contact opnemen met de bestuursvoorzitter.

Het bankrekeningnummer van de stichting is 1552.74.856 t.n.v. Cinderella Therapeutics.

 

pumpkin_big