Problemen vergoeding taperingstrips gemeld bij ACM en NZa.

21 november 2016.    De ontwikkeling van taperingstrips wordt actief tegengewerkt door sommige Zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland (ZiNL). Dit hebben Dr. Peter Groot en Prof. Jim van Os gemeld aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), met het verzoek om hier onderzoek naar te doen. In hun toelichting schrijven zij: ‘We voelen ons machteloos en willen ontsnappen uit het juridische moeras waar we steeds verder in getrokken worden‘. De brief met de toelichting is geplaatst op de website van het User Research Center van de Universiteit Maastricht (te vinden via www.taperingstrip.nl of rechtstreeks via http://bit.ly/2f09iI0).

.

Groot en van Os beschrijven hoe zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ er, samen met ZiNL, voor hebben gezorgd dat de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) een negatief advies over de vergoeding van taperingstrips heeft uitgebracht. Dat onterechte advies is mede gebaseerd op een negatief oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) over de taperingstrips. De NVvP heeft hierover echter helemaal geen uitspraak gedaan. Toch willen zorgverzekeraars dit advies nu gebruiken om vergoeding van de taperingstrips te weigeren.

.

Tegen het beleid van minister Schippers
Zorgverzekeraars en ZiNL gaan hiermee in tegen het beleid van minister Schippers, dat gericht is op vermindering van onnodig medicijngebruik. Meer dan een miljoen mensen gebruiken antidepressiva en het lukt al jaren niet om dat aantal te verminderen. Verantwoord afbouwen met standaardmedicatie is vaak moeilijk en soms zelfs onmogelijk. Met taperingstrips is verantwoord afbouwen wel mogelijk. Door de acties van de zorgverzekeraars en ZiNL dreigt deze nieuwe mogelijkheid nu aan patiënten te worden onthouden.

 

Wat verzekerden kunnen doen
Verzekerden die hierdoor in de problemen komen kunnen – eventueel nogmaals – bezwaar maken tegen het besluit van hun zorgverzekeraar, onder verwijzing naar de argumenten in de brief van Groot en van Os. Als de zorgverzekeraar vergoeding blijft weigeren kan een procedure worden gestart bij de SKGZ. Het advies is om dat alleen te doen met deskundige (rechts)bijstand en om hierover per email contact op te nemen met Peter Groot. Als een SKGZ procedure geen succes heeft is nog een gang naar de rechter mogelijk. De reconstructie van Groot en van Os laat zien dat sommige zorgverzekeraars zich hier al op voorbereiden en dat ze aan eerlijk overleg en luisteren naar hun eigen cliënten weinig waarde lijken te hechten.

 

Gescheiden werkelijkheden
Groot en van Os spreken in hun brief over twee gescheiden werkelijkheden. De theoretische en abstracte werkelijkheid van onderzoekers, zorgverzekeraars en regelgevers tegenover de dagelijkse werkelijkheid van artsen en patiënten. Artsen en patiënten kunnen deze kloof kleiner maken door hun ervaringen met het afbouwen van medicijnen, zowel met als zonder taperingstrips, op te schrijven en op te sturen of te mailen naar hun zorgverzekeraar, Zorginstituut Nederland, de Medicatiecommissie van de NVvP en de SKGZ (voor adressen zie hieronder).

.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Peter Groot, email: p.c.groot@maastrichtuniversity.nl; tel. 06-22290233
Jim van Os, email: j.vanos@maastrichtuniversity.nl; tel. 043-3875443

 

Adressen:
ZiNL, Postbus 320, 1110 AH Diemen; www.zinl.nl; email: info@zinl.nl
NVvP, Postbus 20062, 3502 LB, Utrecht; www.nvvp.net; email: info@nvvp.net
SKGZ, Postbus 291, 3700 AG Zeist; www.skgz.nl; email: info@skgz.nl

Leave a reply