Taperingstrips om stoppen met ZOPLICON (Imovane) makkelijker te maken

9 maart 2016.  Vanaf vandaag zijn taperingstrips beschikbaar voor het slaapmiddel ZOPLICON (Imovane). Taperingstrips zijn alleen op recept verkrijgbaar. De voorschrijvende arts dient hiervoor gebruik te maken van het bestelformulier, dat u vindt op de pagina taperingstrips voorschrijven en bestellen. 

Zoplicon taperingstrips zijn een nieuw farmacotherapeutisch hulpmiddel om afbouw of dosisreductie van dit slaapmiddel makkelijker en veiliger te maken. Taperingstrips zijn een aanvulling op de reguliere behandeling. Geleidelijke dosisverlaging geeft de patiënt de tijd om aan de steeds lagere dosis te wennen en voorkomt onttrekkingsverschijnselen. Patiënten kunnen zelf bepalen hoe langzaam ze de dosis willen verlagen. 

Waarom taperingstrips? Wat is het probleem?
Bij medicijnen zoals slaap- en kalmeringsmiddelen, antidepressiva en antipsychotica kan plotseling stoppen of te snelle dosisverlaging tot grote problemen leiden. Patiënten kunnen zoveel  last krijgen van onttrekkingsverschijnselen dat stoppen heel veel moeite kost of zelfs helemaal niet lukt. Dit zorgt voor onnodig leed, verlaagt de kwaliteit van leven en leidt tot onnodig langdurig gebruik van medicijnen, tot extra medische en psychische zorg en tot hoge sociale en maatschappelijke kosten.
Taperingstrips bieden een oplossing voor dit probleem omdat ze het praktisch mogelijk maken om op een begrijpelijke manier in een zelfgekozen tempo in hele kleine stapjes veilig en verantwoord met een medicijn te stoppen, of om de dosis daarvan te verlagen. Ze stellen de patiënt in staat om samen met de arts te beslissen. Dat vergroot de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt en bevordert therapietrouw.In het NOS journaal noemde de voorzitter van het Nederlands Huisartsengenootschap de ontwikkeling van de taperingstrips een goed initiatief, dat breed zou moeten worden toegepast (Uitzending Gemist, vanaf ±17 min en ‘Afbouwen antidepressiva doen patiënten straks zelf‘).

Eerste ervaringen met de taperingstrip
De eerste taperingstrip voor het antidepressivum paroxetine werden in december 2013 gerealiseerd. Dat de taperingstrips in de praktijk voldoen blijkt uit de positieve reacties van patiënten en voorschrijvende artsen. Zij meldden dat stoppen met behulp van de taperingstrips veel beter ging dan bij eerder stoppogingen. Patiënten hebben dankzij de taperingstrips veel minder of helemaal geen last meer van bijwerkingen als gevolg van onttrekkingsverschijnselen. Patiënten bij wie het niet lukte om helemaal met paroxetine te stoppen omdat depressieve klachten terugkwamen bleken in een aantal gevallen verder te kunnen met een lagere dosering dan ze tot dan toe hadden gebruikt.

Project Tapering
Het realiseren van taperingstrips is een initiatief van de stichting Cinderella Therapeutics die hiervoor in 2010 startte met het project Tapering, op basis van een idee dat in de loop van de tijd door meerdere patiënten, onafhankelijk van elkaar, is geopperd. Het doel van project Tapering is de realisering van taperingstrips voor medicijnen waarbij stoppen of dosisverlaging in de praktijk problemen geeft. Op dit moment zijn taperingstrips gerealiseerd voor de antidepressiva amitriptylinem paroxetine en venlafaxine en voor de slaap en kalmeringsmiddelen diazepam, oxazepam, temazepam en zoplicon. De medicatie voldoet aan de specificaties voor vergoeding uit het basispakket. Hiermee wordt voldaan aan de maatschappelijk doelstelling van Cinderella, om medicijnen en behandelingen voor een maatschappelijk aanvaardbare prijs beschikbaar te maken. De ontwikkeling van taperingstrips wordt gesteund door Fonds Psychische Gezondheid en door de top van de psychiatrie in Nederland.

Leave a reply