Taperingstrips voor venlafaxine

29 okober 2015.  Vanaf vandaag zijn taperingstrips beschikbaar voor venlafaxine, dat met 114.000 gebruikers één van de meeste gebruikte antidepressiva is in Nederland. Taperingstrips zijn alleen op recept verkrijgbaar. De voorschrijvende arts dient hiervoor gebruik te maken van het het bestelformulier, dat u vindt op de pagina taperingstrips voorschrijven en bestellen.

Waarom taperingstrips? Wat is het probleem?
Bij medicijnen zoals antidepressiva, antipsychotica en slaap- en kalmeringsmiddelen kan plotseling stoppen of te snelle dosisverlaging tot grote problemen leiden. Patiënten kunnen zoveel  last krijgen van onttrekkingsverschijnselen dat stoppen heel veel moeite kost of zelfs helemaal niet lukt. Dit zorgt voor onnodig leed, verlaagt de kwaliteit van leven en leidt tot onnodig langdurig gebruik van medicijnen, tot extra medische en psychische zorg en tot hoge sociale en maatschappelijke kosten.
Taperingstrips bieden een oplossing voor dit probleem omdat ze het praktisch mogelijk maken om op een begrijpelijke manier in een zelfgekozen tempo in hele kleine stapjes veilig en verantwoord met een medicijn te stoppen, of om de dosis daarvan te verlagen. Ze stellen de patiënt in staat om samen met de arts te beslissen. Dat vergroot de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt en bevordert therapietrouw.

Eerste ervaringen met de taperingstrip
De eerste taperingstrip voor het antidepressivum paroxetine werden in december 2013 gerealiseerd. Dat de taperignstrips in de praktijk voldoen blijkt uit de positieve reacties van patiënten en voorschrijvende artsen. Zij meldden dat stoppen met behulp van de taperingstrips veel beter ging dan bij eerder stoppogingen. Patiënten hebben dankzij de taperingstrips veel minder of helemaal geen last meer van bijwerkingen als gevolg van onttrekkingsverschijnselen. Patiënten bij wie het niet lukte om helemaal met paroxetine te stoppen omdat depressieve klachten terugkwamen bleken in een aantal gevallen verder te kunnen met een lagere dosering dan ze tot dan toe hadden gebruikt.

Project Tapering
Het realiseren van taperingstrips is een initiatief van de stichting Cinderella Therapeutics die hiervoor in 2010 startte met het project Tapering, op basis van een idee dat in de loop van de tijd door meerdere patiënten, onafhankelijk van elkaar, is geopperd. Het doel van project Tapering is de realisering van taperingstrips voor medicijnen waarbij stoppen of dosisverlaging in de praktijk problemen geeft. Op dit moment zijn taperingstrips gerealiseerd voor de antidepressiva paroxetine en venlafaxine en voor het kalmerings- en slaapmiddel diazepam. De medicatie voldoet aan de specificaties voor vergoeding uit het basispakket. Hiermee wordt voldaan aan de maatschappelijk doelstelling van Cinderella, om medicijnen en behandelingen voor een maatschappelijk aanvaardbare prijs beschikbaar te maken. De ontwikkeling van taperingstrips wordt gesteund door Fonds Psychische Gezondheid en door de top van de psychiatrie in Nederland.

 

Leave a reply

Nieuwe Projecten

Ieder die kennis heeft van een middel of een behandeling die veelbelovend lijkt, maar nog niet of onvoldoende beschikbaar is voor patiënten kan bij ons terecht. Cinderella probeert de belemmeringen uit de weg te ruimen en het middel zo snel mogelijk en op not for profit basis bij de patiënt te brengen.

 

NAAR STIEFKIND AANMELDEN

 

Voor nadere informatie kunt u de infolijn bellen: 0172 658 388

pumpkin