Taperingstrips om stoppen met diazepam makkelijker te maken

17 augustus 2015.  Diazepam taperingstrips zijn een nieuw farmacotherapeutisch hulpmiddel om afbouw of dosisreductie van dit benzodiazepine makkelijker en veiliger te maken. Taperingstrips zijn een aanvulling op de reguliere behandeling. 

Geleidelijke dosisverlaging geeft de patiënt de tijd om aan de steeds lagere dosis te wennen en voorkomt onttrekkingsverschijnselen. Patiënten kunnen dankzij de taperingstrips nu zelf bepalen hoe langzaam ze de dosis willen verlagen. Dat vergroot de betrokkenheid bij en de verantwoordelijkheid voor de eigen behandeling en bevordert therapietrouw.

Cinderella maakt de taperingstrips niet zelf en heeft geen enkel financieel belang bij de verstrekking ervan. Apotheker drs. Paul Harder van de Regenboogapotheek werd bereid gevonden om dat te doen. Taperingstrips voldoen aan de specificaties voor vergoeding uit het basispakket. Hiermee wordt aan de maatschappelijk doelstelling van Cinderella, om medicijnen en behandelingen voor een maatschappelijk aanvaardbare prijs beschikbaar te maken, voldaan. Taperingstrips zijn alleen op recept verkrijgbaar. De voorschrijvende arts dient hiervoor gebruik te maken te maken van het bestelformulier, dat u vindt op de pagina taperingstrips voorschrijven en bestellen.

 

Leave a reply

Nieuwe Projecten

Ieder die kennis heeft van een middel of een behandeling die veelbelovend lijkt, maar nog niet of onvoldoende beschikbaar is voor patiënten kan bij ons terecht. Cinderella probeert de belemmeringen uit de weg te ruimen en het middel zo snel mogelijk en op not for profit basis bij de patiënt te brengen.

 

NAAR STIEFKIND AANMELDEN

 

Voor nadere informatie kunt u de infolijn bellen 0172 658 388

pumpkin