Baclofen project

12 mei 2015

 

Baclofen is een veelbelovend nieuw middel tegen ernstige alcoholverslaving, dat kan worden gebruikt bij de ambulante behandeling. De reguliere verslavingszorg heeft dit concept laten liggen. Hierdoor bleef deze aanpak voor een grote groep alcoholverslaafden in ons land ontoegankelijk.
Cinderella heeft met adviezen en financiële steun bijgedragen aan het tot stand komen van een laagdrempelige polikliniek van de Stichting voor Alcoholverslavingszorg te Amsterdam voor de ambulante behandeling van alcoholverslaafden met Baclofen als eerstelijns medicijn.
Deze polikliniek ging medio 2014 van start maar moest in december al wegens geldgebrek worden gesloten. Het bleek helaas niet mogelijk de benodigde contracten met de zorgverzekeraars voor 2015 af te sluiten, waardoor ook de begroting van 2016 niet sluitend werd. Ook weigerden verzekeraars restitutie van 75% van de kosten waartoe ze ingevolge art.13 van de zorgverzekeringswet verplicht zijn.*) Mede daardoor bleef het aantal cliënten te gering om de polikliniek te kunnen voortzetten.
Wederom is gebleken dat nieuwe initiatieven in de gezondheidszorg kunnen worden verhinderd door onredelijke eisen van zorgverzekeraars.

Voor gedetailleerd verslag zie www.cinderella-tx.org onder afgesloten projecten.
De Stichting Alcoholverslavingszorg is een stichting zonder winstoogmerk http://www.alcoholverslavingszorg.nl
*) Volgens de Hoge Raad bevat artikel 13 van de Zorgverzekeringswet een ‘hinderpaalcriterium’. Het hinderpaalcriterium houdt in dat zorgverzekeraars de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg niet dusdanig laag mogen vaststellen dat daardoor een feitelijke hinderpaal voor verzekerden ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die door de zorgverzekeraar niet gecontracteerd is. Algemeen wordt aangenomen dat de vergoeding tenminste 75-80% moet zijn van het marktconforme tarief. Met andere woorden: 75-80% van het tarief dat gecontracteerde aanbieders ontvangen.

Leave a reply

Nieuwe Projecten

Ieder die kennis heeft van een middel of een behandeling die veelbelovend lijkt, maar nog niet of onvoldoende beschikbaar is voor patiënten kan bij ons terecht. Cinderella probeert de belemmeringen uit de weg te ruimen en het middel zo snel mogelijk en op not for profit basis bij de patiënt te brengen.

 

NAAR STIEFKIND AANMELDEN

 

Voor nadere informatie kunt u de infolijn bellen 0172 658 388

 

pumpkin