Medische hulpmiddelen project, eindverslag

19 december 2014        Project Medische Hulpmiddelen.

Initiatiefnemer: prof.dr.ir. R.H.M. Goossens, Coördinator Healthcare Program. Head of Section Applied Ergonomics and Design, TU Delft.

Jaarlijks worden door zijn studenten in samenwerking met artsen van het Leids Universitair Medisch Centrum en Erasmus Medisch Centrum Rotterdam tientallen nieuwe medisch-technische hulpmiddelen ontworpen. Slechts een gering percentage bereikt ooit de patiënten.

De initiatiefnemer vroeg begin 2011 of Cinderella kon helpen daarin verbetering te brengen. Cinderella besloot deze samenwerking aan te gaan, overwegende dat medische hulpmiddelen even belangrijk kunnen zijn voor het welzijn van patiënten als geneesmiddelen. De voorwaarden voor adoptie – voor de verdere ontwikkeling van een hulpmiddel – waren dezelfde als voor geneesmiddelen: veel belovend, duidelijke betrokkenheid van patiënten /zorgverleners zodat gebruik gewaarborgd is, Cinderella en TU opereren not-for-profit en houden de productiekosten maatschappelijk aanvaardbaar; patentrechten worden overgedragen aan de stichting Cinderella Therapeutics die ze uitsluitend zal aanwenden om de productie als boven beschreven mogelijk te maken. De initiatiefnemer kon zich daarmee verenigen en leverde korte beschrijvingen aan van de middelen die de afgelopen 10 jaar door zijn afdeling waren ontworpen. Daaruit werden medio 2011 in gemeenschappelijk overleg 12 producten geselecteerd die het meest veelbelovend leken. Vervolgens is Cinderella op zoek gegaan naar de begeleiders in de betreffende ziekenhuizen om na te gaan waarom de uitvinding niet verder is ontwikkeld en of men alsnog belangstelling heeft. Ook werd via de TU contact gezocht met de student die het project had uitgevoerd.
In april 2012 werd het onderzoek voltooid. In 4 gevallen was de benodigde informatie niet te achterhalen, 4 maal bleek er geen belangstelling meer te zijn bij de begeleiders en de studenten en 4 hulpmiddelen waren in ontwikkeling bij derden.
Uit het onderzoek bleek tevens dat het moeilijk is een al enige tijd afgesloten project opnieuw leven in te blazen omdat de betrokkenen mettertijd andere prioriteiten krijgen.
Op grond daarvan ontwierp Cinderella met Professor Goossens begin 2013 een nieuwe aanpak. Daarbij wordt de keuze voor een verdere ontwikkeling gemaakt tijdens het opstellen van het eindverslag door de student en zijn begeleider. Als daarvoor dan nog geen partij in zicht is zou Cinderella de beschrijvingen van deze ontwerpen op haar website willen etaleren met een oproep aan gegadigden voor verbetering, uitontwikkeling, productie en marketing. Naast het medisch–farmaceutisch netwerk zou Cinderella met de TU een medisch-technisch netwerk kunnen opbouwen. En er zou ge-experimenteerd kunnen worden met crowd sourcing bij de productontwikkeling. De grondslag van deze samenwerking zou not-for-profit zijn. Octrooineming door de TU hoeft een dergelijke aanpak niet in de weg te staan mits Cinderella een exclusieve licentie wordt verleend, waarmee zij een maatschappelijk verantwoorde winstmarge op het eindproduct kan afdwingen.
Dit voorstel zou worden voorgelegd aan de directeur Valorisatie van de TU maar daar was ruim een jaar later nog geen uitsluitsel.
Cinderella heeft daaruit geconcludeerd dat er binnen de TU onvoldoende belangstelling voor dit plan bestaat en derhalve het project afgesloten.

Leave a reply

Ieder die kennis heeft van een middel of een behandeling die veelbelovend lijkt, maar nog niet of onvoldoende beschikbaar is voor patiënten kan bij ons terecht. Cinderella probeert de belemmeringen uit de weg te ruimen en het middel zo snel mogelijk en op not for profit basis bij de patiënt te brengen.

 

NAAR STIEFKIND AANMELDEN

 

Voor nadere informatie kunt u deinfolijn bellen op 0172 685 388

 

pumpkin