Foscan-project eindverslag

18 december 2014
Foscan is een zgn. fotosensitizer een middel dat gebruikt wordt voor de fotodynamische therapie van kanker in het hoofd/hals gebied die niet behandelbaar is met chirurgie en radiotherapie. Fotosensitizers worden na intraveneuze inspuiting opgenomen in het tumorweefsel dat vervolgens wordt blootgesteld aan laserlicht. Door de reactie van het licht met de fotosensitizer ontstaan zuurstofradicalen die giftig zijn voor de tumorcellen.
Foscan werd eind 2010 als stiefkind bij Cinderella voorgedragen door een Nederlandse oncoloog met veel ervaring met fotodynamische therapie die deze behandeling in Indonesië wil invoeren. Hoofd en halstumoren komen daar veel voor en door gebrek aan radiotherapie capaciteit kunnen de meeste mensen daar niet goed behandeld worden. De fotodynamische therapie vergt veel minder investering in apparatuur en opleiding en zou daardoor voor veel patiënten voorlopig uitkomst kunnen bieden.
De initiatiefnemer had in Indonesië met lokale zorgverleners een plan opgesteld voor het opzetten van fotodynamische behandeling, maar de uitvoering werd belemmerd door onder meer de hoge kosten van Foscan: € 7000,- per behandeling en van de benodigde database.
De octrooirechten voor Europa van Foscan bleken in 2014 te zullen aflopen en er bestonden geen rechten in Indonesië. De producent Biolitec was niet bereid de prijs van het middel voor gebruik in Indonesië te verlagen.
Hangende onderzoek naar de mogelijkheden van Cinderella om Foscan in Indonesië te gaan produceren werd eind 2011 door Cinderella en de initiatiefnemer een subsidieaanvraag voor een pilot studie bij de Bill & Melinda Gates Foundation ingediend. Het betrof de “Round 8 of its Grand Challenges Explorations, a $100 million grant  initiative designed to encourage innovation in global health and development research. The program provides initial grants of $100,000 to scientist inventors, and entrepreneurs from around the world who are pursuing unconventional ideas ………..”
Deze subsidie werd niet toegekend, overigens zonder nadere toelichting.
Kort daarna bleek Biolitec bereid de Foscan voor de Indonesische pilot kosteloos ter beschikking te stellen.
Inmiddels had Cinderella bij een van haar relaties in de V.S. bereidheid gevonden de database op te zetten, mogelijk ook kosteloos. Dit voorstel is niet nader uitgewerkt omdat de initiatiefnemer er voor koos een subsidieaanvraag in te dienen bij het KWF. Helaas werd deze begin 2013 afgewezen.
Aangezien Foscan nu geen stiefkind status meer heeft en Cinderella geen subsidies verleent werd dit project vervolgens afgesloten.

Leave a reply

Ieder die kennis heeft van een middel of een behandeling die veelbelovend lijkt, maar nog niet of onvoldoende beschikbaar is voor patiënten kan bij ons terecht. Cinderella probeert de belemmeringen uit de weg te ruimen en het middel zo snel mogelijk en op not for profit basis bij de patiënt te brengen.

 

NAAR STIEFKIND AANMELDEN

 

Voor nadere informatie kunt u de infolijn bellen: 0172 685 388

 

pumpkin