Nu 5 verschillende afbouwstrips voor paroxetine beschikbaar.

07 april 2014

 

Cinderella heeft op verzoek van patiënten en artsen nog 4 nieuwe afbouwstrips voor het antidepressivum paroxetine ontwikkeld. De afbouwstrips worden gebruikt om de dagelijkse dosis paroxetine geleidelijk te verminderen. De patiënt krijgt daardoor voldoende tijd om aan de steeds lagere doseringen te wennen. Dat voorkomt ontrekkingsverschijnselen, waar patiënten anders heel veel last van kunnen hebben. Iedere afbouwstrip bestaat uit 28 genummerde zakjes met in ieder zakje een aantal tabletten. Het aantal tabletten en de sterkte kan per dag verschillen en is zo gekozen dat de totale hoeveelheid paroxetine heel langzaam minder wordt.

 

Dankzij de nieuwe afbouwstrips kan de patiënt nu, in overleg met de behandelend arts, zelf kiezen hoe lang het afbouwen zal gaan duren. Die keuzevrijheid doet recht aan het feit dat het op dit moment niet mogelijk is om te voorspellen wat voor een individuele patiënt de optimale afbouwsnelheid is en vergroot de eigen verantwoordelijk en de betrokkenheid van de patiënt. Langzamer afbouwen kost meer tijd maar verkleint de kans op onttrekkingsverschijnselen en heeft verder geen nadelen. Sneller afbouwen kost minder tijd maar brengt een groter risico op onttrekkingsverschijnselen met zich mee.

 

Alle paroxetine afbouwstrips duren 28 dagen. Met behulp van één of meer paroxetine afbouwstrips kan paroxetine vanaf een dagelijkse dosis van 20 mg in 28, 56 of 84 dagen worden afgebouwd, vanaf 10 mg in 28 of 56 dagen en vanaf vanaf 5 mg in 28 dagen.

 

De volgende paroxetine afbouwstrips zijn vanaf nu beschikbaar:
– voor afbouw vanaf 20 mg/dag tot nul: PRXT 19-0,5/28dagen
– voor afbouw vanaf 20 mg/dag tot 10 mg/dag: PRXT 19-10/28dagen
– voor afbouw vanaf 10 mg/dag tot nul: PRXT 9,5-0,5/28dagen
– voor afbouw vanaf 10 mg/dag tot 5 mg/dag: PRXT 9,5-5/28dagen
– voor afbouw vanaf 5 mg/dag tot nul: PRXT 4,5-0,5/28dagen

 

De nieuwe strips worden net als de eerste die sinds januari beschikbaar is door apotheker Paul Harder uit Bavel bereid. Ze worden alleen op recept verstrekt. De voorschrijvende arts dient hiervoor gebruik te maken van het bestelformulier. De paroxetine afbouwstrips worden vergoed vanuit de basisverzekering en worden rechtstreeks bij de zorgverzekering gedeclareerd.

 

Cinderella is een stichting zonder winstoogmerk die beoogt stiefkindgeneesmiddelen en behandelingen (niet te verwarren met orphan drugs) bij de patiënt te brengen. Cinderella gaat verder met het ontwikkelen en verbeteren van afbouwstrips voor venlafaxine en andere chronisch gebruikte geneesmiddelen. Op onze website houden wij u op de hoogte van onze vorderingen. Lees meer over wat voorafging en vooral over de concensus van 22 Nederlandse psychiaters over onze aanpak (zie de referentie hieronder).

 

Voor meer recente informatie lees ook het artikel ‘Onttrekkingsverschijnselen van antidepresiva voorkomen: het nut van taperingstrips’ geschreven door Peter Groot, de projectleider van ons Tapering project. De oorspronkelijke versie van dit artikel verscheen in september 2014 in Psyfar, nacholingstijdschrift voor psychofarmacologie. Verspreiding in deze vorm door Cinderella vindt plaats met toestemming van Prelum Uitgevers (www.prelum.nl).

 

Referentie

Onttrekkingsverschijnselen voorkomen bij de afbouw van antidepressiva: het nut van taperingstrips. Peter C. Groot. Psyfar, Sept 2014,  pag 18-26.

Taperingstrips voor paroxetine en venlafaxine. P.C. Groot en de Consensusgroep Tapering. Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (10), 789-794, 2013.
NB: English translation of this paper download the PDF.

 


December 2015: Taperingstrips zijn alleen op recept verkrijgbaar. De voorschrijvende arts dient hiervoor gebruik te maken van het het bestelformulier, dat u vindt op de pagina taperingstrips voorschrijven en bestellen.

 


 

 

Leave a reply

Nieuws

Cinderella Therapeutics zal met regelmaat verslag doen van de lopende onderzoeken, de geplande klinische studies, en de voortgang bij de verwerving van de benodigde fondsen.

gen_img_stok_old