Eerste afbouwstrip Paroxetine beschikbaar

30 december 2013

 

De afbouwstrip PAROXETINE 19-0,5/28dagen is gemaakt om paroxetine vanaf 20 mg in 28 dagen heel geleidelijk af te bouwen en om onttrekkingsverschijnselen daarbij zoveel mogelijk tegen te gaan. De strip bestaat uit 28 genummerde zakjes met in ieder zakje een aantal tabletten. Het aantal tabletten en de sterkte kan per dag verschillen en is zo gekozen dat de totale hoeveelheid paroxetine heel langzaam minder wordt om de patient voldoende tijd te geven aan de steeds lagere doseringen te wennen.

 

Cinderella heeft apotheker Paul Harder uit Bavel bereid gevonden de afbouwstrips voor paroxetine en venlafaxine samen te stellen. De afbouwstrip PAROXETINE 19-0,5/28dagen is de eerste strip die beschikbaar komt en wordt alleen op recept verstrekt. De voorschrijvende arts dient hiervoor gebruik te maken van het bestelformulier .

 

De afbouwstrip PAROXETINE 19-0,5 mg/28dagen wordt vergoed vanuit de basisverzekering en zal rechtstreeks bij de zorgverzekering worden gedeclareerd.

 

Cinderella gaat verder met het ontwikkelen van afbouwstrips voor Venlafaxine en andere chronisch gebruikte geneesmiddelen.

 

 


December 2015: Inmiddels zijn taperingstrips ontwikkeld voor paroxetine, venlafaxine, diazepam en temazepam. De taperingstrips zijn alleen op recept verkrijgbaar. De voorschrijvende arts dient hiervoor gebruik te maken van het het bestelformulier, dat u vindt op de pagina taperingstrips voorschrijven en bestellen.

 


 

Leave a reply

Nieuws

Cinderella Therapeutics zal met regelmaat verslag doen van de lopende onderzoeken, de geplande klinische studies, en de voortgang bij de verwerving van de benodigde fondsen.

gen_img_stok_old