Projecten Radioimmuuntherapie van hersen en pancreas tumoren beëindigd.

18 februari 2013

 

Patiënten met een recidief van de kwaadaardigste hersentumor GBM (GlioBlastoma Multiforme), overleven na deze diagnose gemiddeld niet langer dan 3-6 maanden. Dr. Riva (Italië) was de eerste die in 1994 patiënten met een recidief van glioblastoom behandelde met radioactief antilstof IgG tegen Tenascine C. De keuze voor antilichamen gericht tegen Tenascine C is logisch. Tenascine is een eiwit dat door GBM cellen in grote hoeveelheden in het ‘tumor bed’ dat wil zeggen rondom de kankercellen uitgescheiden wordt. Bij een derde van de patiënten werd het gezwel tijdelijk kleiner en sommigen overleefden langer dan een jaar. Deze behandeling is later in verschillende plaatsen in de wereld herhaald met gelijke resultaten. Diverse modificaties op het Riva behandelprotocol hebben echter tot dusverre geen betere resultaten opgeleverd.

 

Cinderella koos voor de antistof IgM, een veel grotere molecuul dan het IgG met meer antigen bindingplaatsen waardoor het middel beter in de tumor blijft plakken. Bovendien gebruikt Cinderella Yttrium-90 in plaats van Jodium-131 als therapeutisch radio-isotoop. Met Yttrium-90 wordt een betere concentratie van de straling in de tumor verkregen. Een ander voordeel is dat de patiënten niet opgenomen hoeven te worden en geïsoleerd wegens het stralingsgevaar voor de omgeving, zoals voor Jodium-131 is vereist.
De behandeling wordt in twee stappen uitgevoerd. De eerste stap is het toedienen direct in het GBM recidief van het antilichamen gemerkt met een diagnostisch radio-isotoop, Indium-111, dat goed zichtbaar te maken is met behulp van een gamma camera. Door fusie van de gamma camera beelden met MRI beelden kan worden gemeten hoeveel van het ingespoten antilichaam in de tumor gebonden wordt. De tweede stap is het inspuiten op dezelfde plaats van hetzelfde antilichaam dat ditmaal is voorzien van een therapeutisch radio-isotoop, het Yttrium-90. Uit de metingen van de eerste stap kan worden berekend hoeveel antilichaam in de tweede stap moet worden toegediend om een bepaalde gewenste dosis straling in het gezwel af te geven. De tweede stap wordt niet uitgevoerd als de metingen van het ingespoten antilichaam na de eerste stap aangeven dat de patiënt geen goede kans maakt op een gunstig effect van de behandeling. De grote voordelen van deze aanpak zijn dat tevoren kan worden vastgesteld welke patiënten wel en welke geen baat zullen hebben van de behandeling en dat schadelijke bijwerkingen door overbestraling van het om de tumor gelegen hersenweefsel kan worden vermeden.

 

Cinderella heeft een twintigtal cellijnen laten maken die antilichamen gericht tegen Tenascine C produceren. Daaruit werden in het Josefine Nefkens Instituut Erasmus MC te Rotterdam twee cellijnen geselecteerd die een antistof maken die goed hecht aan gliomen. Ook werd gevonden dat Tenascine C wordt afgescheiden door de kwaadaardige cellen in pancreaskankers. Dat maakt het mogelijk met hetzelfde middel patiënten met pancreaskanker te behandelen.
De productie van de betrekkelijk kleine hoeveelheid antistof (4 gram) voor de behandeling van de eerste 20 patiënten zou in een Nederlands universitair laboratorium plaats vinden doch deze afspraak werd onverhoopt afgezegd. Er moet dus een andere producent worden gevonden
Het klinische deel van de studie werd intussen voorbereid met medische specialisten en onderzoekers van Erasmus MC. Verwacht werd dat het klinische deel van deze studie 2-3 jaar in beslag zal nemen.
Einde 2012 bleek helaas dat er geen medewerking kon worden verkregen van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Erasmus MC. Deze is onmisbaar voor de bereiding van het radioactieve middel. Als gevolg daarvan kan dit project momenteel niet verder.
Cinderella stelt alle verzamelde kennis, alsmede de antistof producerende cellijnen ter beschikking van partijen die de ontwikkeling op niet commerciële basis willen voortzetten.

Leave a reply

Nieuwe Projecten

Ieder die kennis heeft van een middel of een behandeling die veelbelovend lijkt, maar nog niet of onvoldoende beschikbaar is voor patiënten kan bij ons terecht. Cinderella probeert de belemmeringen uit de weg te ruimen en het middel zo snel mogelijk en op not for profit basis bij de patiënt te brengen.

 

NAAR STIEFKIND AANMELDEN

 

Voor nadere informatie kunt u de voorzitter bellen op 010 4183800

 

pumpkin