Cinderella roept artsen op mee te werken aan invoering afbouwstrip Paroxetine

29 januari 2013 Oproep van Cinderella in artsenweekblad Medisch Contact van 24 januari om mee te werken aan de invoering van een afbouwstrip van het antidepressieve medicijn Paroxetine

Afbouw antidepressiva kan veel beter. Medisch Contact 14 december 2012

 

Op 31 december 2004 publiceerde NRC Handelsblad een idee van Harry Leurink genaamd De Ontwenningsstrip, dat was genomineerd als Idee van het Jaar. Hij stelde dat geleidelijke afbouw van antidepressiva, slaapmiddelen en pijnstillers in de praktijk lastig is doordat de daarvoor geschikte doses voor de meeste middelen niet in de handel zijn. De strip maakt een zeer geleidelijke vermindering van de dosis, bijvoorbeeld in stappen van 5%, mogelijk. De bedenker heeft het idee achtereenvolgens voorgelegd aan een farmaceutisch bedrijf (marketing vond het geen goed idee) en aan de koepel van zorgverzekeraars (“charmant, maar we doen er niks mee”).
In 2010 meldde hij het als stiefkind aan bij de stichting Cinderella Therapeutics, die het heeft geadopteerd.
De conclusies uit ons vooronderzoek komen overeen met die van Groot en Ingen Schenau, maar Cinderella staat een meer pragmatische aanpak voor ogen, te beginnen met een afbouwstrip voor paroxetine. Het streven is dat deze strip algemeen verkrijgbaar wordt.
Artsen en apothekers die aan deze ontwikkeling willen meewerken worden verzocht contact met ons op te nemen, zodat we inzicht krijgen in de voorlopig benodigde hoeveelheid strips en bereidingslocaties. Ook stellen we prijs op alle andere inbreng die er toe kan bijdragen dit plan te verwezelijken.
Cinderella is een not for profit organisatie die zich ten doel stelt stiefkindgeneesmiddelen / behandelingen – niet te verwarren met orphan drugs – bij de patiënt te brengen.
Info en contact op http://www.cinderella-tx.org

Prof. em. dr. D.W. van Bekkum, voorzitter
Rotterdam

 

 


December 2015: Inmiddels zijn taperingstrips ontwikkeld voor paroxetine, venlafaxine, diazepam en temazepam. De taperingstrips zijn alleen op recept verkrijgbaar. De voorschrijvende arts dient hiervoor gebruik te maken van het het bestelformulier, dat u vindt op de pagina taperingstrips voorschrijven en bestellen.

 


 

Leave a reply

Nieuws

Cinderella Therapeutics zal met regelmaat verslag doen van de lopende onderzoeken, de geplande klinische studies, en de voortgang bij de verwerving van de benodigde fondsen.

 

gen_img_stok_old