Welkom bij Cinderella Therapeutics

Cinderella Therapeutics is de eerste not-for-profit organisatie in Nederland die stiefkindgeneesmiddelen en -behandelingen beschikbaar wil maken tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Cinderella richt zich op veelbelovende middelen die niet of onvoldoende beschikbaar zijn voor patiënten: dergelijke verwaarloosde uitvindingen noemt Cinderella stiefkindgeneesmiddelen. Wij proberen de belemmeringen uit de weg te ruimen en het middel zo snel mogelijk en op not for profit basis bij de patiënt te brengen. De initiatiefnemers geloven dat het mogelijk is om door het loslaten van winstdoelstelling, in samenwerking met klinische onderzoekers en financiële steun van sympathisanten, stiefkindgeneesmiddelen alsnog bij de patiënt te brengen.

 

Problemen vergoeding taperingstrips gemeld bij ACM en NZa

 

De start van Cinderella eind 2010 kreeg ruim aandacht van de media. In enkele maanden tijds ontvingen we honderden sympatiebetuigingen waaronder tientallen aanbiedingen van steun in allerlei vorm. Daarnaast kwamen er ook de nodige meldingen van potentiele stiefkinderen. Daarvan zijn na een grondige bestudering een twaalftal in behandeling genomen voor verder ontwikkeling. Op deze site wordt regelmatig verslag gedaan van de vorderingen en ook van de problemen die zich voordoen. We hopen daarmee te bereiken dat geïnteresseerden met ons mee gaan denken, oplossingen aandragen en suggesties voor nieuwe projecten insturen.

 

Cinderella heeft ervaring en ruimte voor nieuwe projecten
S T U U R    O N S    U W    S T I E F K I N D

 

Laatst bewerkt op

10 december 2019

T A P E R I N G S T R I P S
voorschrijven en bestellen

 

T A P E R I N G   S T R I P S
prescribing and ordering