Taperingstrips voorschrijven en bestellen

INFORMATION IN ENGLISH IS AVAILABLE AT:   www.taperingstrip.org

  1. Taperingstrips zijn alleen op recept verkrijgbaar. Het ondertekende bestelformulier fungeert als recept.
  2. Taperingstrips zijn geen vervanging van de gebruikelijke zorg die de arts dient te bieden. Goede begeleiding van de patiënt tijdens, en ook nog enige tijd na het afbouwen, is en blijft belangrijk om eventuele terugval tijdig te herkennen.
  3. Taperingstrips zijn een farmacotherapeutisch hulpmiddel om afbouw of dosisreductie voor patiënt en arts te verbeteren.
  4. In overleg met de behandelaar kan een keus worden gemaakt uit de verschillende afbouwschemas op het bestelformulier.
  5. Na ondertekening door de arts dient het formulier te worden gefaxed naar de Regenboogapotheek. Het fax-nummer staat op het bestelformulier.
  6. De medicatie wordt naar het huisadres van de patiënt verstuurd. De strip wordt binnen een week per post bij u thuis afgeleverd. U krijgt hiervan per email bericht. Bij taperingtrajecten met meer dan één strip wordt allereerst de eerste strip voor 28 dagen verstuurd. Aan het eind van de derde week wordt de volgende strip toegezonden. Er wordt nooit meer dan één strip tegelijk verstuurd.
  7. De medicatie voldoet aan de eisen voor vergoeding uit het basispakket en de kosten kunnen bij de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks worden gedeclareerd. Als dat niet zo is, raden wij u aan bij de Regenboogapotheek in Bavel informatie te vragen over de prijs van de strips (zie hier de website van de apotheek). Met name bij het gebruik van meerdere strips kunnen de kosten enigszins oplopen.
  8. Als u bij bij Achmea of een van haar dochters bent verzekerd ontvangt u zelf de factuur, die u na betaling zelf bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Sommige zorgverzekeraars weigeren helaas vooralsnog om de taperingstrips te vergoeden. Volgens Cinderella gebeurt dit ten onrechte. Op 11 mei is aan de zorgverzekeraars gevraagd (http://bit.ly/28Iz170) om dit conflict niet over de ruggen van cliënten uit te vechten maar om eerst te overleggen. Dat had gedeeltelijk resultaat. In afwachting van definitieve standpuntsbepaling vergoeden Achmea en haar dochters de strips inmiddels uit coulance. Sommige andere zorgverzekeraars blijven helaas weigeren om dat ook te doen. Daarom is op 21 juni een tweede oproep (http://bit.ly/28KiiA7) aan de zorgverzekeraars gedaan. Totdat er duidelijkheid is adviseren wij cliënten aan wie vergoeding voor de taperingstrips wordt geweigerd om hiertegen bij hun zorgverzekeraar bezwaar aan te tekenen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de voorbeeldbrief (http://bit.ly/2993VEK) bij de oproep van 11 mei. Lees voor de laatste ontwikkelingen het nieuwsbericht van 21 november.
  9. De patiënt ontvangt na gebruik van de taperingstrip(s) een vragenformulier en een retourenvelop waarin wordt gevraagd naar de ervaringen met het afbouwen. Aan de hand van de zo verkregen gegevens kunnen de afbouwstrips in de toekomst verder worden verbeterd.
  10. Hiernaast kunt u klikken op het medicijn waarvoor u taperingstrips wilt voorschrijven.